Referencie

Martin Miartuš, konateľ spoločnosti Flaga spol. s.r.o.
FLAGA spol. s.r.o. | UGI International
Martin Miartuš, konateľ spoločnosti Flaga spol. s.r.o.

"Modesta Real Estate sme oslovili v snahe nájsť priestory zodopovedajúce našim medzinárodným štandardom v preferovanej lokalite. Pani Agrikolová nám predložila ponuku, ktorá vo všetkých ohľadoch spĺňala naše očakávania - spracovanie, šírka ponuky, profesionálne jednanie a flexibilita od prvého kontaktu až po podpis zmluvy. Výborná skúsenosť a skvelý obchodný partner."

ING. MICHAL NUCHALIK, ČLEN DOZORNEJ RADY
ARKON, A. S. (DEVELOPMENT A AKVIZÍCIE)
ING. MICHAL NUCHALIK, ČLEN DOZORNEJ RADY

"So spoločnosťou Modesta Real Estate máme veľmi pozitívne skúsenosti, sprostredkovali nám vyhovujúce kancelárske priestory v pomere cena a štandard vo vybranej lokalite. V administratívnej budove, ktorú nám Modesta Real Estate predstavila, sme spokojní, dokonca sme sa rozšírili a prolongovali nájom."

Andrej Ilavský, vedúci organizačnej zložky
Magyar Suzuki Corporation - Suzuki Slovensko - organizačná zložka - (automobilová spoločnosť)
Andrej Ilavský, vedúci organizačnej zložky

"Naša spoločnosť je už niekoľko rokov v nájme na rovnakej adrese. Modesta Real Estate zastupuje prenajímateľa výhradne, a tak sme sa dostali do kontaktu. Poskytla nám konzultačné služby a asistenciu v rokovaniach ohľadom prolongácie nájmu, ktorý sme už niekoľkokrát predĺžili."

Mgr. Michal Kmeť, Managing director
LEXIKA s.r.o. (prekladateľská a tlmočnícka agentúra)
Mgr. Michal Kmeť, Managing director

"Rozhodli sme sa presťahovať do reprezentatívnej administratívnej budovy a zvýšiť tak profil našej firmy na trhu. Modesta Real Estate nám ponúkla niekoľko vybraných možností, z ktorých sme si dokázali rýchlo vybrať vhodnú nehnuteľnosť."

PharmDr. Katarína Bilá, konateľ
FARMI - PROFI, spol. s r.o. (vzdelávacia firma v oblasti medicíny a farmácie)
PharmDr. Katarína Bilá, konateľ

"Spoločnosť Modesta Real Estate nám sprostredkovala kancelárie s externými skladmi celkovo dvakrát. Urobili prieskum trhu, poslali vhodné ponuky, zorganizovali obhliadky a boli nápomocní v celom procese až po podpis nájomnej zmluvy. S ich službami sme boli spokojní."

Ing. Radoslav Simon, konateľ
MERCURI INTERNATIONAL s.r.o. (školenia a kurzy v oblasti predaja a manažmentu)
Ing. Radoslav Simon, konateľ

"Modesta Real Estate je realitno-konzultačná spoločnosť, ktorá vyhodnotila naše požiadavky na kancelárske priestory správne, a preto sme sa rozhodli pre spoluprácu. Naďalej s ňou spolupracujeme a obraciame sa na ňu s našimi realitnými požiadavkami."

Ing. Kamil Krauspe , PhD., konateľ
Creatix Slovakia, s.r.o. (IT firma, vývoj a výroba počítačových programov)
Ing. Kamil Krauspe , PhD., konateľ

"Rozhodli sme sa presťahovať do reprezentatívnej administratívnej budovy a zvýšiť tak profil našej firmy na trhu. Modesta Real Estate nám ponúkla niekoľko vybraných možností, z ktorých sme si dokázali rýchlo vybrať vhodnú nehnuteľnosť."

Dominika Eliášová, konateľka
AUDITOREA K.S. (učtovnícka a auditorská firma, daňoví poradcovia)
Dominika Eliášová, konateľka

"Modesta nám sprostredkovala priestory, ktoré nám vyhovovali z hľadiska štandardu a lokality a pomohla nám vyrokovať s prenajímateľom prijateľné komerčné podmienky nájmu, naďalej sme ostali v kontakte."

Ing. Marek Fukas, konateľ
ARTIN Solutions, s.r.o. (IT spoločnosť a software development)
Ing. Marek Fukas, konateľ

"S Modesta Real Estate sme riešili historicky už tri expanzie v rámci priestorov v sídle našej spoločnosti. Reagovali promptne a v komunikácii s prenajímateľom sa nám snažili výjsť maximálne v ústrety. Určite sa na nich obrátime aj v budúcnosti."

MRE MANAGEMENT, K.S.

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE 7

811 02 BRATISLAVA

SLOVENSKO

TELEFÓN: +421 232 408 888

MOBIL: +421 904 220 060

E-MAIL: OFFICE@MODESTAGROUP.COM

Kontaktovať