Referencie

ING. MICHAL NUCHALIK, ČLEN DOZORNEJ RADY
ARKON, A. S. (DEVELOPMENT A AKVIZÍCIE)
ING. MICHAL NUCHALIK, ČLEN DOZORNEJ RADY

So spoločnosťou Modesta máme veľmi pozitívne skúsenosti, sprostredkovali nám vyhovujúce kancelárske priestory v pomere cena a štandard vo vybranej lokalite. V administratívnej budove, ktorú nám pán Miščík predstavil sme spokojní, dokonca sme sa rozšírili a prolongovali nájom.

Andrej Ilavský, vedúci organizačnej zložky
Magyar Suzuki Corporation - Suzuki Slovensko - organizačná zložka - (automobilová spoločnosť)
Andrej Ilavský, vedúci organizačnej zložky

Naša spoločnosť je už niekoľko rokov v nájme na rovnakej adrese. Modesta Real Estate zastupuje prenajímateľa výhradne a tak sme sa dostali do kontaktu. Poskytla nám konzultačné služby a asistenciu v rokovaniach ohľadom prolongácie nájmu, ktorý sme už niekoľkokrát predĺžili.

Mgr. Michal Kmeť, Managing director
LEXIKA s.r.o. (prekladateľská a tlmočnícka agentúra)
Mgr. Michal Kmeť, Managing director

Rozhodli sme sa presťahovať do reprezentatívnej administratívnej budovy a zvýšiť tak profil našej firmy na trhu. Pán Miščík nám ponúkol niekoľko vybraných možností z ktorých sme si dokázali rýchlo vybrať vhodnú nehnuteľnosť.

PharmDr. Katarína Bilá, konateľ
FARMI - PROFI, spol. s r.o. (vzdelávacia firma v oblasti medicíny a farmácie)
PharmDr. Katarína Bilá, konateľ

Spoločnosť Modesta nám sprostredkovala kancelárie s externými skladmi celkovo dvakrát. Urobili prieskum trhu, poslali vhodné ponuky, zorganizovali obhliadky a boli nápomocní v celom procese až po podpis nájomnej zmluvy. S ich službami sme boli spokojní.

Ing. Radoslav Simon, konateľ
MERCURI INTERNATIONAL s.r.o. (školenia a kurzy v oblasti predaja a manažmentu)
Ing. Radoslav Simon, konateľ

Modesta Real Estate je realitno-konzultačná spoločnosť, ktorá vyhodnotila naše požiadavky na kancelárske priestory správne a preto sme sa rozhodli pre spoluprácu. S pánom Miščíkom spolupracujeme aj naďalej a obraciame sa na neho s našimi realitnými požiadavkami.

Ing. Kamil Krauspe , PhD., konateľ
Creatix Slovakia, s.r.o. (IT firma, vývoj a výroba počítačových programov)
Ing. Kamil Krauspe , PhD., konateľ

Rozhodli sme sa presťahovať do reprezentatívnej administratívnej budovy a zvýšiť tak profil našej firmy na trhu. Pán Miščík nám ponúkol niekoľko vybraných možností z ktorých sme si dokázali rýchlo vybrať vhodnú nehnuteľnosť.

Dominika Eliášová, konateľka
AUDITOREA K.S. (učtovnícka a auditorská firma, daňoví poradcovia)
Dominika Eliášová, konateľka

Modesta nám sprostredkovala priestory, ktoré nám vyhovovali z hľadiska štandardu a lokality a pomohla nám vyrokovať s prenajímateľom prijateľné komerčné podmienky nájmu, s pánom Miščíkom sme ostali v kontakte.

Ing. Marek Fukas, konateľ
ARTIN Solutions, s.r.o. (IT spoločnosť a software development)
Ing. Marek Fukas, konateľ

S pánom Miščíkom sme riešili historicky už tri expanzie v rámci priestorov v sídle našej spoločnosti. Reagoval promptne a v komunikácií s prenajímateľom sa nám snažil výjsť maximálne v ústrety. Určite sa na neho obrátime aj v budúcnosti.

Stanislav Kovár, Managing Partner
Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka (advokátska kancelária)
Stanislav Kovár, Managing Partner

Spolupráca so spoločnosťou Modesta Real Estate bola veľmi profesionálna. S pánom Miščíkom sme riešili v rámci relokácie sa do nových kancelárskych priestorov aj viacero nadštandardných prvkov, bol nám nápomocný v rokovaniach s prenajímateľom a nájomnú zmluvu sme uzavreli k našej spokojnosti.

MRE MANAGEMENT, K.S.

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE 7

811 02 BRATISLAVA

SLOVENSKO

TELEFÓN: +421 232 408 888

MOBIL: +421 904 220 060

E-MAIL: OFFICE@MODESTAGROUP.COM

Kontaktovať